microedicións

No verán do 2020, tres autoras publican en solitario un poemario, un libro de contos e un libro infantil: Océanos (Jorge Moral), Os contos dislocados (Carlos Vega) e O cabaliño do tempo (Eva Piay).

Consulta dispoñibilidade en físico e envío por Instagram (@barullonarede)

ou en barullonarede@gmail.com

Idea, debuxos e edición por Eva Piay