Barullo é un espazo asembleario de creación cultural da mocidade valdeorresa, editando un Fanzine en papel, un proxecto microeditorial e dando lugar a sinerxias entre creadoras novas.

Barullo:
1. Ruído, confusión, desorde. Mestura de xentes ou cousas de distinto tipo.
2. Medio de comunicación contracultural comprometido coa creatividade e a visión crítica que edita o fanzine homónimo (impreso e dixital) así como contidos audiovisuais.
3. Pola de piñeiro.